پاڼه - 1

د کارن قضیې

د سترګو، ستوماتولوژي، ارتوپيډکس، اوټولرينګولوژي، عصبي جراحۍ، نسايي علومو، او پلاستيکي جراحۍ کې د کورنيو او بهرنيو کاروونکو د غوښتنلیک د قضیو مظاهر.

app-5
app-6
app-7
app-8
app-9
app-10
app-1
app-2
app-3
app-4
شاخص (1)
شاخص
قضیه (1)
قضیه (3)
قضیه (4)
قضیه (2)